Concept

De uitbreiding van de kantoren van Optima Global Estate volgt de perceelsgrens en de rooilijn aan de Frans Ackermanstraat met een oplopende kroonlijst vanuit de Van Eykstraat. Loodrecht vanuit de Keizer Karelstraat penetreert het beschermd gebouw met bovengelegen huiskapel het perceel en zal deze deel uitmaken van het globale uitbreidingsproject. De kapel vormt de schakel in het project en wordt in het licht gezet, letterlijk en figuurlijk.
Het uitbreidingsproject wordt in twee geledingen geconcipieerd:

- een transparant tot semi-transparant volume aan de straat met een kroonlijsthoogte van 10 m waar de kantoren in opgericht worden.

- een massief technisch volume welke de circulatie tussen het bestaande en het nieuwe volume vormt.

Door de transparantie van de voorbouw krijgt elke voorbijganger contact met de massieve achterbouw in terracotta rode gevelbekleding, maar eveneens met het bestaande volume met op de tweede verdieping de 'huiskapel˙. Er ontstaat een dialoog tussen een bestaand geklasseerd gebouw in baksteen en een hedendaagse nieuwbouw opgebouwd in staal, met andere woorden tussen verleden en heden. Rond de huiskapel wordt een groendak aangelegd, zodoende dat de kapel volledig in de buitenlucht staat. Het groendak wordt het nieuwe maaiveld van de kapel. Op de bovenste verdieping van het bestaande volume met huiskapel wordt een woonentiteit met loftkarakter opgericht. Het combineren van een hedendaagse semi-transparante architectuur met een bestaand geklasseerd volume zorgt voor de opwaardering en accentuering van de huiskapel samen met het versterken van de straatfunctie.

Informatie

opdrachtgever Optima Global Estate
ligging Frans Akkermanstraat te Gent
functie uitbreiding van de bestaande kantoren
oppervlakte 263 m²
bouwvergunning 2005
realisatie 2007
Close
Loading
0 resultaten gevonden