Take Off Druppelgebouwen

Gent

Concept

De druppelgebouwen zijn de eerste bouwwerken binnen TAKE OFF dat werden ontwikkeld. Het veld waarop deze gebouwen zich bevinden bevat naast de twee kantoorgebouwen ook twee meergezinswoningen. Beide gebouwclusters beschikken over een eigen ondergrondse parking met een gemeenschappelijke inrit. De clusters worden van elkaar gescheiden door een centrale groenas die doorheen heel het ontwikkelingsgebied van TAKE OFF loopt. De twee kantoorgebouwen richten zich naar de verkeerswisselaar tussen R4 / Pégoudlaan.

Het Elzenbroekbos dat naast het project gelegen is wordt integraal behouden en vormt de drager van het natuurinrichtingsplan. De rest van het terrein wordt geherprofileerd tot duinlandschap. De gebouwen worden opgeheven waardoor de impact van de parking op de ondergrond beperkt wordt, en de infiltratiecapaciteit van het terrein wordt vergroot.

Regenwater wordt volledig op eigen terrein gebufferd via droge grachten langsheen het elzenbroekbos.

De gebouwen binnen TAKE OFF zijn gekenmerkt door een organische inplanting en vormgeving, in harmonie met het natuurlijke karakter van de omgeving en geënt op de glooiing van de flankerende weginfrastructuur.

De golvende beweging van de gevel geeft de gebouwen een dynamisch karakter. De gevel is opgebouwd uit een subtiel spel van open en gesloten gevelvlakken, waarbij door uniformiteit van materialen en de eenvoud van het lijnenspel, een evenwichtig patchwork ontstaat.

De gebouwen hebben elk vier bouwlagen en hebben een grote flexibiliteit dankzij de betonnen skeletstructuur en het vrije plan dat hieruit resulteert.

Informatie

opdrachtgever Mentres
ligging Amelia Earhartlaan, 9051 Gent (The Loop veld 01)
functie 2 gebouwen voor kantoorachtigen met ondergrondse parking
oppervlakte Kantoren: 2 x 3.360 m²
Ondergrondse parking: 2.820 m²
bouwvergunning Juni 2011
realisatie 2012 - 2018
Close
Loading
0 resultaten gevonden